Özdamarlar
 
Skip Navigation Links
Araştırma & Geliştirme
Gıda Güvenlik Politikamız

Özdamarlar A.Ş. üst yönetimi olarak gıda zincirindeki un üretimi, paketlenmesi, depolanması ve satışı kapsamındaki proseslerimizde;

Gıda Güvenlik Yönetim Sistemleri uygulanmasını, sürekliliğini ve güncelliğini sağlayarak müşterilerimize güvenli ürünler sunmak,

Ulusal ve uluslar arası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve müşterilerimizce talep edilen gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak,

Müşterilerimizin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini karşılayarak müşteri odaklı çalışmak,

Sürekli iyileştirme ve gelişme sağlayarak, gıda güvenliğinin etkinliğini arttırmak ve en üst seviyelere çıkmak,

Personelimizi sürekli eğiterek; gıda güvenliği hakkında bilinçli ve sorumluluk sahibi, eğitimli ve kalifiye personelle çalışmak,

İletişim proseslerini etkin bir şekilde uygulayarak, tarladan sofraya gıda zinciri içerisindeki tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla gıda güvenliği konusunda etkin iletişimi sağlamak

taahhüdünü veriyoruz.
Laboratuvar
Hammadde Analiz

Fabrikaya tedarikçilerimizden ve çiftçilerimizden gelen buğday öncelikle sonda yardımı ile numune alınarak laboratuara gönderilir. Burada yabancı madde, Gluten Index ve rutubet analizleri yapılarak kalitemize uygunluğu tespit edilerek fabrikaya kabulü yapılır.

Mamul madde analiz

Çeşitli işlemlerden geçirilerek nihai ürün elde edildikten sonra bu ürün kontrol için laboratuarımıza alınır ve Gluten Index, Sedimantasyon, Falling number, Renk, Extensograf ve Farinograf analizleri yapılarak nihai ürün kalitesi bulunur.

Mikrobiyoloji laboratuvarı

Kurulu olan laboratuarımızda fabrikamızda kullanılan suyun ve üretmiş olduğumuz ürünlerin mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır.

Suda yapılan analizler:
E-coli, toplam bakteri
Unda yapılan analizler: E-coli, salmonella, basilus cerius, küf-maya, toplam bakteri

Uygulama Laboratuvarı

Üretmiş olduğumuz nihai ürünün fırın ve imalathane performasyonunu görebilmek için kurulmuş laboratuarımızdır. Çift gözlü matador tip fırın ve yoğurma kazanımız mevcuttur. Her türlü ekmek ve unlu mamul çalışmaları yapılabilmektedir.